Spring naar de content

Op deze pagina:

Het Nederlands (en andere talen) kennen de samengestelde woorden. Engels kent deze woorden veel minder. Op deze pagina tracht ik te achterhalen welke effecten dat heeft op SEO.

Pagina-navigatie:

Gereedschappen


SEO en samengestelde woorden.

Het Nederlands kent, net als het Duits en andere talen, samengestelde woorden, zoals bijv. "keukendeur". Het Engels kent dit soort woorden veel minder. ("kitchen door") Op deze pagina probeer ik te achterhalen wat de effecten hiervan zijn op Search Engine Optimization (SEO, het verbeteren van de vindbaarheid van webpagina's m.b.v. zoekmachines).

Nu de "Engelse ziekte" steeds verder oprukt wordt het steeds onduidelijker of nou juist de (correcte) samengestelde vorm van een woord gebruikt kan worden, of de (incorrecte!) los geschreven variant.

Onderzoeksvragen 

Ik hoop antwoord te krijgen op o.a. de volgende vragen:

 1. Levert zoeken op "fietsonderdelen" ook pagina's op waarin alleen "fiets onderdelen" in voorkomt?
 2. Levert zoeken op "fiets onderdelen" ook pagina's op waarin alleen "fietsonderdelen" in voorkomt?
 3. Levert zoeken op "fietsonderdelen" relevantere pagina's op?
 4. Levert zoeken op "fietsonderdelen" pagina's op van betere kwaliteit dan zoeken op "fiets onderdelen"?
 5. Is het verstandiger om in de pagina zowel "fietsonderdelen" als "fiets onderdelen" op te nemen, i.p.v. te kiezen voor één variant?

Korte empirische rondgang

Om te beginnen heb ik een simpele test gedaan met het woord "fietsonderdelen". Wat gegoogle op "fietsonderdelen" en "fiets onderdelen " (dus met een spatie) leverde de volgende voorlopige resultaten op de vragen:

 1. Nee.  Een "fietsonderdelen" is heel wat specifieker dan een "fiets" of een "onderdelen". Uit een empirische test met "fietsonderdelen" bevatten ook de laatste  resultaten van een zoekopdracht met Google het woord "fietsonderdelen".
 2. Nee, maar... Zoeken op "fiets onderdelen" met Google levert veel hits op. Google accentueert wel het woord "fietsonderdelen", maar geeft zelf al aan dat het wellicht niet klopt: "Did you mean fietsonderdelen?"
 3. De resultaten van "fiets onderdelen" bevatten uiteindelijk pagina's waar weliswaar fiets en onderdeel in voorkomt, maar die geen directe relatie meer tot elkaar hebben. Maar ook het laatste resultaat van "fietsonderdelen" heeft nog betrekking op fietsonderdelen. Wellicht dat met kleinere resultaatsets dit onderscheid wel van belang kan zijn.
 4. Dat is lastig te zeggen. Verkeerd spatiegebruik komt helaas heel veel voor tegenwoordig, ook bij mensen die op hun (vak)gebied erg kundig zijn. Een mindere taalbeheersing hoeft dus niet meteen afbreuk te doen aan de kwaliteit van de inhoud.
 5. Niet duidelijk. Door beide varianten op te nemen verdeel je als het ware de aandacht die de zoekmachine heeft voor jouw sleutelwoord over deze beide varianten. De kans bestaat dat je dan weliswaar op beide zoekvarianten vindbaar bent, maar dat beide varianten een minder hoge positie krijgen toebedeeld, dan als je voor één variant zou kiezen.

Onderzoekje

Om een wat beter beeld te krijgen heb ik op deze site een testje geplaatst. Als testwoord heb ik een nieuw woord verzonnen, welke niet voorkomt in de index van Google en waarvan ook de componenten niet gevonden worden door Google. Door deze unieke, niet-bestaande woorden te gebruiken is makkelijk te achterhalen hoe Google omgaat met samengestelde woorden.
Om geen invloed uit te oefenen op de zoekmachines heb ik het bewuste woord hier niet gebruikt. 

Er zijn drie testpagina's:

 • Pagina 1, met enkel de samengestelde versie van het verzonnen woord.
 • Pagina 2, met enkel de de losse woordonderdelen.
 • Pagina 3, met een combinatie van beide.

De overige tekst op deze pagina's is telkens identiek.

Resultaten

Google heeft de testpagina's inmiddels geindexeerd. Om de resultaten niet te beïnvloeden zal ik op deze pagina's het bewuste testwoord, dat uit drie componenten bestaat, niet herhalen. In plaats daarvan gebruik ik simpelweg het woord eentweedrie. Vooralsnog richt ik me even op Google, MSN Search geeft in de meeste gevallen dezelfde uitkomst.

 • Zoeken op "eentweedrie". Dit gaf twee resultaten: de pagina met alleen de samengestelde variant, en de pagina met de mix.
 • Zoeken op "een twee drie". Dit gaf weer twee resultaten: de pagina met de losgeschreven variant, en weer de pagina met de mix.
 • Zoeken op "eentwee drie" (en varianten). Dit gaf géén resultaten.
 • Zoeken op "een-twee-drie". Dit is een interessante: het gaf alle drie de pagina's als resultaat terug, met de samengestelde variant op kop! MSN Search gaf hier de aaneengeschreven variant niet als resultaat.

Conclusies

Deze simpele test lijkt erop te duiden dat zoekmachines beperkt rekening houden met al dan niet samengestelde woorden. De losgeschreven variant levert geen pagina's op als resultaat waar het bewuste woord alleen aaneengeschreven in voorkomt. Een "half losgeschreven" variant levert geen resultaten op.

Het "beperkt" rekening i.p.v. "geen" is te danken aan Google. Door te zoeken op "een-twee-drie" geeft Google ook resultaten met zowel de samengestelde als losgeschreven variant.

Wel was het zo, dat de pagina met de gemengde variant telkens als laatste van de resultaten werd opgesomd. 

Bespreking.

Het lijkt erop dat je er SEO-technisch gezien verstandig aan doet om beide varianten op te nemen. Dus zowel "fietsonderdelen" als "onderdelen voor de fiets" vermelden in je pagina's. Ook lijkt het erop dat dat wel invloed heeft op de positie. Hoeveel invloed is me niet duidelijk; wellicht dat goede inkomende links veel zwaarder wegen.

Uit de korte empirische rondgang bleek dat Google bij zoeken op "fiets onderdelen" ook het woord "fietsonderdelen" highlight. Dat lijkt hier niet te gebeuren; ook de Google cache accentueert alleen de losse onderdelen. Misschien dat zoekmachines toch een woordenlijst bijhouden?

Als gebruiker van zoekmachine (i.i.g. Google) ben je mogelijk beter af door te zoeken op "fiets-onderdelen". Google lijkt de samengestelde variant te bevoordelen, maar geeft ook resultaten met de losgeschreven variant.

Hoe dan ook, ik vind dat het onjuist losschrijven van woorden "not done" is. Het leest onprettig; zelf heb ik regelmatig dat ik zinsnede dan twee keer moet lezen om te begrijpen waar het over gaat.
Het samenstellen van woorden is juist een krachtig mechanisme om precies aan te geven wat de schrijver bedoelt. Bovendien is het losschrijven van woorden veelal gewoon foutief Nederlands.

Noot

Op 2 september heb ik de conclusies en bespreking aangepast; het "geen rekening houden met samengestelde woorden" is veranderd in "beperkt", omdat zoeken op "een-twee-drie" alle drie de pagina's als resultaat teruggeeft.

Site-informatie