Spring naar de content

Op deze pagina:

Korte beschrijving van de verschillende (software)projecten beschikbaar op RandySimons.com

Pagina-navigatie:

Subpagina's

Gereedschappen


Mijn projecten

Deze sectie is opgedeeld in twee gedeeltes: een software- en een website-gedeelte. Er is echter geen duidelijke scheiding te maken, immers een interactieve website zoals de 3D site is logischerwijs eigenlijk ook gewoon software. En het web-based CMS wordt bediend middels een website.

Ik heb geprobeerd het onderscheid te maken op basis van de gebruikers: onder software vallen de applicaties die een gebruiker zal installeren en/of gebruiken, terwijl onder websites de webapplicaties vallen waar elke bezoeker "iets" mee kan.

Menu

Site-informatie